Program Můj klub 2018

V rámci projektu spolku Atletik Rudná – Můj klub Atletik Rudná, MŠMT v programu Můj klub schválilo neinvestiční dotaci na činnost spolku v roce 2018  ve výši 274 000,- Kč