Program VIII 2017

V rámci projektu spolku Atletik Rudná – Atletický trénink pro dětí 6-16 let, MŠMT v Programu VIII schválilo neinvestiční dotaci na činnost spolku v roce 2017  ve výši 313 000,- Kč