Etický kodex

My trenéři, funkcionáři a atleti klubu ATLETIK RUDNÁ prohlašujeme,  že se budeme řídit zásadami etického kodexu Českého olympijského výboru.

Etický kodex sportovního trenéra