Kdy s atletikou začít

Teoreticky je to možné kdykoliv. Atletika totiž existuje v tolika různých podobách, že poskytuje příležitost uplatnění prakticky všem bez ohledu na věk či fyzické dispozice. Na druhou stranu je však třeba počítat s tím, že určité pohybové schopnosti se s přibývajícími lety oslabují a také že je třeba nějakou dobu trénovat, než dokážeme ze svého těla dostat maximum toho, čeho je schopné. Zejména v technických disciplínách může tato doba dosáhnout třeba i deseti let.

Jako ideální věk pro začátek s atletikou se tedy jeví zhruba období okolo osmi, devíti let.

Dítě však lze do oddílu přivést i dříve, třeba ve věku šest až sedm let. U takto malých dětí však nejde o nějaký specializovaný trénink, účelem je rozvinout u nich zábavnou formou prostřednictvím rozmanitých her základní pohybové schopnosti a dovednosti. S atletickou přípravou se většinou začíná okolo desátého roku. Zprvu se klade důraz na všestrannost, při níž si malí sportovci vyzkoušejí základy všech disciplín, ke specializaci na tu konkrétní, jíž se posléze bude věnovat, dochází někdy v období na přelomu základní a střední školy, tedy okolo 16 let. Stejně jako výše řečené to však nelze brát jako dogma, a existují úspěšní sportovci, kteří začali se specializací o něco dříve nebo dokonce výrazně později.

Pokud váháte, v kterém období roku s atletikou začít, je přirozenou volbou podzim. Souvisí to se stavbou  atletické sezony. Poslední závody na dráze se totiž většinou uskutečňují v září a říjnu, posléze začíná příprava na další sezonu. To však neznamená, že v jiném období Vás do oddílů nepřijměme. Stát se členem klubu Atletik Rudná a zaregistrovat se pro závody lze prakticky celoročně.