Členské příspěvky na rok 2021

tréninky 2 X týdně na pololetí* 2250,- Kč

tréninky 2 X týdně na rok* 4000,- Kč

tréninky 3 X týdně na pololetí* 2800,- Kč

tréninky 3 X týdně na rok* 5000,- Kč

členy družstva Atletik Rudná z. s. 2950,- Kč za rok

*Jedna se o školný rok a školný pololetí. V červenci, srpnu, v době školních prázdnin a státních svátku se ne trénuje.