Členské příspěvky na školní rok 2021/2022

tréninky 2x týdně na pololetí* 2 250,- Kč  příspěvek uhradit do 15.10.2021

tréninky 2x týdně na rok* 4 000,- Kč příspěvek uhradit do 15.10.2021

tréninky 3x týdně na pololetí* 2 800,- Kč příspěvek uhradit do 15.10.2021

tréninky 3x týdně na rok* 5 000,- Kč příspěvek uhradit do 15.10.2021

členy družstva dle seznamu**(mladší žactvo, starší žactvo, dorost ) Atletik Rudná z. s. 2 950,- Kč za rok, tréninky 2 x týdně a dle rozpisu v sezoně. Příspěvek uhradit do 15.11.2021

neaktivní členové 1 200,- Kč/rok

trenéři 500,- Kč/rok

*Jedna se o školní rok a školní pololetí. V červenci, srpnu, v době školních prázdnin a státních svátku se ne trénuje.

**Podmínky pro zařazení atleta/atletky do seznamu družstev klubu jsou následující:
-je členem klubu minimálně 1 rok
-členský příspěvek  pro příslušný rok je uhrazený
-účastní se závodů organizovaných Atletikem Rudná (85%)
-účastní se závodů organizovaných Pražským atletickým svazem (PAS) družstev a jednotlivců (80%)
-účastní se tréninků (90%)
-má platnou registrací v Českém atletickém svazu (ČAS)
-účastní se soustředění organizovaných klubem (podle možností)
-účastní se plánovaných akcí klubu: Slavnostně vyhlašovaný atlet, atletka a družstvo roku Atletiku Rudná, technická četa na závodech organizované klubu

-má zakoupený kompletní závodní dres Atletik Rudná

Platební údaje pro členské příspěvky:
​Číslo účtu: 107-2552200237 / 0100 (Komerční banka  – ATLETIK RUDNÁ z. s.)
VS: 202122
SS: datum narození dítěte
​Zpráva: Jméno příjmení dítěte, příspěvky

Informace k příspěvkům
– Příspěvky prosíme uhraďte pro každého člena zvlášť
– Pro spárování platby je třeba zadat všechny údaje správně (variabilní symbol, specifický symbol, zpráva pro příjemce).
– Příspěvky je třeba uhradit nejpozději do 30 dní od navštívení prvního tréninku.
(30 dní si tréninky můžete zkoušet zdarma. Je třeba mít vyplněnou online přihlášku).

Dotazy ohledně členských příspěvků:
Miroslav Donchev
Email: atletikarudna@seznam.cz
Tel.: +420 775 659 572

Potvrzení o zaplacení pro zdravotní pojišťovny a fakturace:
Kristýna Katarinská
kkatarinska@seznam.cz
Na email zašlete s žádostí o fakturu:
1. Jméno a příjmení dítěte, rodné číslo dítěte
2. Druh aktivity (atletické tréninky Atletik Rudná…)
3. Další údaje potřebné pro vašeho zaměstnavatele
4. Přesnou částku

Co členské příspěvky zahrnují?
– Docházka na tréninky podle kategorie.
– Všechny výše členských příspěvků zahrnují možnost účastnit se doplňkových tréninků a akcí (závody, přednášky, soustředění).
– Pronájem sportovních areálu, hal, tělocvičen
– Sportovní vybavení a pomůcky na tréninky
– Školení a profesionální trenéři
– Členství v Českém atletickém svazu
– Úrazové pojištění v době tréninků a akcí klubu
– Další provozní náklady klubu – back office, školení trenérů, administrativa, provoz pronajatých sportovních areálů, doprava
– Možnost půjčení dresů, treter a triček (doporučujeme zakoupit vlastní)
– Konzultace s trenéry (fyzioterapie, psychologie, atd…)
-Program Kondice MAX (pro pokročile atlety a atletky)
-Účast v technické četě na závodech organizované klubu (podle směrnice klubu a splnění kritéria)