Zdravotní způsobilosti

Každoročně je třeba odevzdat potvrzení od lékaře o schopnosti trénovat či závodit.
Prosím vyplnit jeden krát ročně online formuláře přiložit listinu lékařský prohlídky a formulář odeslat. Další možnost je originál lékařské prohlídky předat Vašemu trenérovi na tréninku.
Bez odevzdané prohlídky nebude možné tréninky atletiky dále navštěvovat. Doplňující informace:
Děti ve věku do 11 let: zaškrtnou – ,,organizovaný sport, neorganizovaný sport, nebo předmět TV“ – zde není potřeba EKG
Děti ve věku 12 let a starší: zaškrtnou ,,organizovaný výkonnostní sport“ Atletika – zde je nutné EKG
Časté dotazy
Potřebuji lékařskou prohlídku, abych mohl trénovat, co mám dělat?
Je potřeba zajít ke svému praktickému lékaři s žádostí o lékařský posudek a prohlídku absolvovat.

Může mi lékařskou prohlídku provést můj praktický lékař?
Ano. Lékařskou prohlídku může provést praktický lékař i dětský praktický lékař.

Jak často musím chodit na prohlídku?
​Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaný sportovec absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců.

Musím o lékařskou prohlídku dopředu zažádat?
Záleží na vašem praktickém lékaři, ale obvykle ne. Stačí jen při návštěvě lékaře přinést vyplněnou žádost o provedení prohlídky.

O jaký druh lékařské prohlídky mám lékaře žádat, tedy, co mám na formuláři zaškrtnout?

Atlet účastnící se závodů Českého atletického svazu a tréninků žádá o lékařskou prohlídku k výkonnostnímu sportu, pro sportovní disciplínu ATLETIKA. (Děti do 11 let mohou žádat pouze o organizovaný sport). Druh lékařské prohlídky žadatel volí podle toho, jestli již dříve lékařskou prohlídku absolvoval. Pokud NE, pak žádá o vstupní prohlídku. Pokud již dříve vstupní prohlídku pro ATLETIKU absolvoval, žádá o pravidelnou prohlídku.

Co když můj lékař není schopen provést kontrolu (klidové) EKG?
V takovém případě vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit.

Co když můj lékař odmítne lékařskou prohlídku provést?
Praktický lékař má dán postup, který má dodržet. Pokud by i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře.

​stav 6.09.2022 Atletik Rudná  z. s.

Lékařská prohlídka ke stažení zde

Soustředění:

S novým rokem 2016 vešlo v platnost několik nařízení, které ukládají oddílům povinnost při cestě jeho členů na soustředění požadovat po rodičích následující (písemná) potvrzení:

1. Prohlášení o bezinfekčnosti, maximálně 2 dny staré (může napsat rodič) zde
2. Souhlas rodičů s účastí dítěte na soustředění (napíše rodič)
3. Výpis/potvrzení o očkování dítěte (že má všechny očkování, která má mít dle svého očkovacího plánu – napíše ošetřující dětský lékař)
4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti (že může absolvovat sportovní akci, jakou je třeba atletické soustředění – napíše ošetřující dětský lékař)

Kdo nebude mít všechna zmíněná potvrzení riskuje, že nebude moci soustředění absolvovat!