Pro rodiče

Každoročně je třeba uhradit členské příspěvky a odevzdat potvrzení od lékaře o schopnosti trénovat či závodit.
Tréninky:

formulář o zdravotní prohlídce

Soustředění:

S novým rokem vešlo v platnost několik nařízení, která ukládají oddílům povinnost při cestě jeho členů na soustředění požadovat po rodičích následující (písemná) opatření:

1. Prohlášení o bezinfekčnosti, max 2 dny staré (může napsat rodič) zde
2. Souhlas rodičů s účastí dítěte na soustředění (napíše rodič)
3. Výpis/potvrzení o očkování dítěte (že má všechny očkování, která má mít dle svého očkovacího plánu – napíše pediatr)
4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti (že může absolvovat sportovní akci, jakou je třeba atletické soustředění – napíše váš ošetřující dětský lékař

Kdo nebude mít všechna zmíněná potvrzení,riskuje že nebude připuštěn k cestě a následnému pobytu na soustředění!